Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ètica > Bloc 3. Teories ètiques. Els drets humans.
Bloc 3. Teories ètiques. Els drets humans.


Continguts d’aquest bloc temàtic:

  1. Les teories ètiques.
  2. Els drets humans com a referència universal per a la conducta humana. Drets cívics i polítics. Drets econòmics, socials i culturals. Evolució, interpretacions i defensa efectiva dels drets humans.
  3. Les diferències socials i culturals. Rebuig de les actituds d’intolerància, injustícia i exclusió.
  4. Els drets humans en les noves tecnologies de la informació. Els drets humans i el respecte a la vida i a la dignitat humana en el context de la nova biotecnologia.