Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ètica > Bloc 2. Llibertat i responsabilitat
Bloc 2. Llibertat i responsabilitat


Continguts d’aquest bloc temàtic:

  1. El caràcter moral i social de les accions humanes. Llibertat i responsabilitat com a condicions de possibilitat de l’acció política i moral.
  2. Els criteris morals i la noció de valor. El bé i la justícia com a valors fonamentals de l’acció personal i social humana.
  3. L’especificitat del discurs sobre el que és bo i el que és just. Presentació de l’àmbit de reflexió propi de la filosofia.