Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ed. Ciutadania > Bloc 3. Drets i deures ciutadans
Bloc 3. Drets i deures ciutadans


Continguts d’aquest bloc temàtic:

  1. Declaració universal dels drets humans i altres pactes i convenis internacionals associats, com ara el Conveni internacional de drets civils i polítics de Nacions Unides i el Conveni Europeu de Drets i Llibertats. La protecció dels drets humans davant de les seves violacions. Els tribunals internacionals. L’extensió dels drets humans: un repte del món actual.
  2. Igualtat de drets i diversitat. Respecte i valoració crítica de les opcions personals dels ciutadans amb respecte als límits imposats per la legislació. La conquesta dels drets de les dones i la seva situació en el món actual. Els drets laborals i la conciliació entre la vida laboral i familiar.
  3. Els deures envers la naturalesa i el medi ambient. Gestió de residus i consum eficient. Preservació del nostre patrimoni natural. La contaminació acústica. Béns comuns i serveis públics. Els impostos i la contribució dels ciutadans al sosteniment dels serveis d’interès general. L’estat de benestar. Nocions bàsiques sobre el sistema de la Seguretat Social i el sistema espanyol de pensions.