Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ed. Ciutadania > Bloc 2. Persona i societat
Bloc 2. Persona i societat


Continguts d’aquest bloc temàtic:

  1. Autonomia personal i relacions interpersonals. Models socioculturals i autoestima, gestió de les emocions, desenvolupament de factors de protecció davant de les malalties, les addiccions i el consumisme.
  2. El caràcter social de l’ésser humà: persona i societat. La família en el marc de la Constitució espanyola. El desenvolupament d’actituds no violentes en la convivència diària. La noció de ciutadania. Els criteris jurídics d’adquisició de la nacionalitat espanyola. Els valors fonamentals de la Constitució espanyola: els seus símbols. Drets civils, polítics, econòmics i socials. La justícia.
  3. L’equitat i la solidaritat. La cura de les persones dependents. Ajuda a companys o persones en situació desafavorida.
  4. La participació al centre educatiu.