Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ed. Ciutadania > Bloc 1. Continguts comuns
Bloc 1. Continguts comuns


Continguts d’aquest bloc temàtic:

  1. Exposició d’opinions i judicis propis amb arguments raonats. El diàleg.
  2. Preparació i realització de debats sobre aspectes rellevants de la realitat.
  3. Anàlisi comparativa i avaluació crítica d’informacions proporcionades per diverses fonts sobre un mateix fet o qüestió d’actualitat. Fets i opinions.