Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Valors Ètics > 1r ESO Bloc 1: La dignitat de la persona > Especificitat de l’ésser humà
Especificitat de l’ésser humà

per Àngels Varó Peral | 12/09/2016


Versión en Castellano: Especificidad del ser humano

1. Introducció

Els éssers humans naixem amb una serie de capacitats que ens diferencien de la resta d’animals, com ara la capacitat de percebre’ns a nosaltres mateixes i l’entorn que ens envolta; la capacitat de recordar, de preveure ; la capacitat de nomenar els objectes i els actes amb símbols; la raó per concebre i comprendre el món; i la imaginació, que ens permet arribar-hi més enllà de l’abast dels sentits.

Però la gran diferència entre humans i la resta d’animals podríem veure-la en la manera de situar-nos al món i de comportar-nos-hi. Tota pràctica humana, per més relacionada que estiga amb la biologia, comporta sempre un aspecte cultural. Aquest fet és evident en el cas del llenguatge, dels costums, dels rituals ... però també ho és en el de les funcions biològiques, com menjar, beure, caminar, dormir o fer sexe. Per tant, en els éssers humans, totes les conductes regides biològicament són matisades per la tradició cultural.

1. Ésser humà: dones i homes

Activitat 1:

  • b) Defineix els conceptes "dona" i "home" i dibuixa la representació mental que tens de cadascun d’aquests conceptes.
    • ’Home’ en Diccionari invers de la llengua catalana
    • Humà en Viquipédia

2. Naturalesa i cultura: éssers humans, animals culturals

Activitat 2: Defineix el concepte "naturalesa"

Activitat 3: Defineix el concepte "cultura"

Activitat 4: Explica que vol dir l’expressió "animal cultural" aplicada al concepte "ésser humà"

3. Persona

Activitat 5: Escriu una definició general i una definició etimològica de la paraula "persona"

Activitat 6: Escriu una història del concepte "persona"

Activitat 7: Escriu una reflexió amb el títol "Perfectibilitat humana: La persona, un projecte inacabat" (extensió mínima: 10 línies)


Participa en el fòrum
Fòrum moderat a priori

El teu missatge serà mostrat en estar validat per l'administradora del lloc.
Gràcies per la teua participació!

Identificació
Escriu un missatge