Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ed. Ciutadania > Currículum > Educació per a la ciutadania en anglés (que ho sapiguem)
Educació per a la ciutadania en anglés (que ho sapiguem)

Ordre de 10 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen formes d’organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per a la ciutadania i els drets humans en educació secundària obligatòria.

per Àngels Varó Peral | 13/06/2008


Aquesta és la resposta que dóna la Conselleria d’Educació a les demandes d’una bona part de la comunitat educativa? Quin significat tenen aquestes maneres d’actuar en un sistema democràtic?

Primer, ens informarem i prendrem postura en aquest debat. Desprès, valorarem èticament aquest tipus d’accions morals en un país (el valencià) que es defineix democràtic.

Però, abans de tot, cal que ens informem. Per fer-ho, cercarem notícies en la premsa sobre el debat social al voltant de la matèria "Educació per a la Ciutadania". Per fer aquesta activitat necessitem ordinadors i connexió d’internet en funcionament a la nostra aula-matèria. Si no disposem d’aquest tipus de recursos i la nostra aula només té taules, cadires, pissarra i guix, podem anar a fer la recerca d’informació a l’Hemeroteca del centre. Per tal de fer-nos una opinió personal crítica i alhora poder argumentar-la, cercarem informació en diaris de diferents tendències ideològiques.

Ací tenim alguns enllaços de diaris digitals per començar a treballar:

Ací, enllaços de vídeos:

  • Manifestació de professorat, alumnat i famílies de les Comarques del Sud, en protesta pel desprestigi i el deteriorament de l’ensenyament públic resultat de la política educativa que porta la Conselleria d’Educació del Govern Valencià. (10/06/2008).

Una vegada hem llegit, al menys, quatre articles de premsa sobre la matèria "Educació per a la Ciutadania", escriurem, per una banda, cinc idees a favor de la incorporació d’aquesta assignatura al currículum de totes les etapes educatives i, per una altra banda, escriurem cinc idees en contra d’impartir aquesta matèria als centres educatius.

Finalment, utilitzarem les idees que ja tenim escrites per dir quina és la nostra postura i argumentar-la per escrit i oralment.

Veure en línia: Material didáctico ofrecido por la Conselleria d’Educació para 2º de ESO


Participa en el fòrum
Identificació
Escriu un missatge